Kórejská 10-kroková starostlivosť o pleť

Ahojte,

pokiaľ sledujete blog pravidelne určite Vám neušlo, že zbožňujem kórejskú kozmetiku. Zamilovala som sa do nej hneď ako som ju prvý krát vyskúšala. Tohto roku som narazila na video kde jedna Youtuberka popisovala kórejskú 10-krokovú starostlivosť o pleť. Vedela som že Kórejky to trochu preháňajú, ale netušila som že až tak. Nanášať si na pleť 10 produktov každé ráno a každý večer? Šialenstvo. Však? Video som si však zo zaujímavosti pozrela až do konca a veľmi ma to zaujalo. Začala som preto hľadať články a videá kde sa tomu venujú podrobnejšie a povedala som si, že to chcem vyskúšať na vlastnej koži. Bola som veľmi zvedavá či by som bola schopná takúto rutinu dodržiavať dlhodobo a či sa na pletí prejaví nejaký výsledok. 

Túto starostlivosť o pleť som sa rozhodla testovať výlučne s kórejskymi produktmi, aby som to mohla dobre zhodnotiť. Doma som už mala nejaké produkty, ale aj tak som sa musela buchnúť po vrecku a veľa vecí dokúpiť. Na mnohé z nich ste už čítali aj recenzie. Ako však fungujú dohromady? To sa dozviete za chvíľu.

Predtým ako začnem popisovať jednotlivé kroky, chcem ešte uviesť na správnu mieru pár vecí. Tento spôsob starostlivosti o pleť sa síce volá ako 10-krokový, ale nie všetky kroky sa robia každé ráno a večer a niektoré ani každý deň. Takže ak by ste túto metódu chceli vyskúšať, nemusíte sa báť, že strávite každé ráno a večer v kúpeľni hodiny.
-----
If you follow the blog regularly, you certainly didn´t miss the fact that I love Korean cosmetics. I fell in love with it as soon as I first tried it. This year I came across a video where one Youtuber described Korean 10-step skin care. I knew the Koreans are overdoing it with skin care, but I didn´t think that it is as so big. Apply 10 products every morning and every evening? Madness. Or not? But I've watched the video to the end, and I really enjoyed it. So I started looking for articles and videos about this theme, and I said I wanted to try it on my own skin. I was very curious whether I would be able to stick to such a routine for a long time, and whether the result would be visible on the skin.

I've decided to test this skin care routine exclusively with Korean products so I can evaluate it well. I had some products at home, but I still had to buy a lot of things. You've already read reviews for many of them. How do they work together? You will find out this in a moment.

Before I start to describing each step, I want to put a few things to the right. This method of skin care is called as a 10-step, but not all of the steps are taken every morning and evening and some of them not even every day. So if you want to try this method, you don´t have to worry about spending hours in the bathroom every morning and evening.


1. krok
Olejové odličovanie

Prioritou kórejskej starostlivosti o pleť je aby bola pleť dokonale odlíčená. Jedine vtedy ak je pleť čistá sa do nej dokážu vstrebať všetky produkty a účinné látky o ktorých budeme hovoriť neskôr. Preto si odličujú a čistia pleť nie jedenkrát, ale až dvakrát. Prischol tomu názov Double cleansing - teda dvojfázové čistenie pleti. V prvej fáze nastupujú olejové odličovače a čistiace produkty. Oleje dokážu oveľa lepšie rozpustiť makeup. Tento krok sa samozrejme aplikuje len pri večernej rutine a to len ak máte na sebe makeup.
-----
1. step
Oil cleansing
The priority of Korean skin care routine is cleansing. Because only pure skin is able to absorb all the products and active substances we will talk about later. Therefore, they wash off and clean the skin not once, but twice. This is called double cleansing - a two-phase skin cleansing. The first phase is oil cleansing. Oils can better dissolve makeup. Of course, this step is only applied in the evening routine and only if you have your makeup on.2. krok
Čistenie pleti

Druhý krok a súčasne aj druhá fáza odličovania a čistenia pleti je čistenie pleti produktmi na báze vody, ktoré už neobsahujú žiadne oleje. Sú to teda klasické čistiace gély a peny na ktoré sme už zvyknuté a určite ich používa každá z nás. Tento krok zaistí odstránenie mastnoty, nečistôt a zbytkového makeupu, ktoré neodstránil prvý krok. Pri tomto kroku je dobré použiť nejakú pomôcku ako napríklad konjackovú hubku, alebo sonickú kefku, ktoré odstránia z pleti viac nečistôt ako pri použití rúk. Tento krok je potrebné dodržiavať každé ráno a večer.
-----
2. step
Water based cleansing
The second step and, at the same time, the second phase of skin cleansing is skin cleansing with water-based products that no longer contain any oils. These are classical cleansing gels and foams that we are used to, and certainly used by each of us. This step will ensure the removal of grease, dirt and residual makeup that wasn´t removed by the first step. At this step, it´s great to use a device such as a konjac sponge or a sonic brush that removes more impurities from your skin than when you use only your hands. You should do this step every morning and evening.


3. krok
Peeling

Peeling pleti je neskutočne dôležitý. Odstránia sa pri ňom odumretné kožné bunky a upchané póry. Všetky produkty ktoré budete potom nanášať na pleť sa lepšie vstrebú a tým majú lepšie účinky. Peelingov existuje viacero druhov. Klasický peeling s peelingovými zrniečkami alebo hnedým cukrom sú známe asi každému. Perfektný je peeling od Skinfood Black Sugar. Okrem toho existujú aj peelingové gély, ktoré na seba viažu odumreté bunky a nedráždia pritom pokožku ako klasické peelingy. Moje obľúbené je vajíčko od Holika Holika. Okrem toho sa dajú kúpiť ešte chemické peelingy, ktoré obsahujú AHA kyseliny, ktoré odstraňujú odumreté kožné bunky. Peeling by sa mal robiť 2x do týždňa.
-----
3. step
Exfoliating
Exfoliating skin is incredibly important. It removes dead skin cells and clogged pores. All the products that you then apply on your skin are better absorbed and thus have better effects. There are several types of peelings. Classic peeling with peeling grains or brown sugar is quite common. Perfect exfoliator is Skinfood Black Sugar peeling. There are also peeling gels that bind dead cells and don´t irritate skin like classic exfoliators. My favorite is a egg peeling from Holika Holika. The last type are chemical peeling containing AHA that remove dead skin cells. This step should be done twice a week.


4. krok
Tonikum

Tonikum pre Vás nebude nič nové, pretože sa bežne používa aj u nás. Mnohé však tonikum považujú za druhý krok v odličovaní pleti., ale to je chyba. Tonikum predpripravuje pleť na ďalšie kroky tým, že vyrovnáva pH pleti. Pleť do seba dokáže potom nasať oveľa viac účinných látok. Stačí si tonikum vmasírovať do pleti každé raná a večer pomocou rúk, alebo vatového tampónika. Pokiaľ Vám na tampóniku pri aplikácii tonika ostávajú zvyšku nečistôt a makeupu, tak viete, že ju máte zle odlíčenú. Práve preto je dobré do svojej rutiny zapracovať dvojfázové odličovanie a čistenie pleti.
-----
4. step
Toner
The toner isn´t anything new to us. However, many consider the toner as the second step in skin cleaning, but it´s a mistake. The toner prepares the skin for the next steps by balancing the pH of the skin. The skin can absorb much more active substances. You need to massage toner into your skin every morning and evening with your hands or cotton pad. If you see residue of impurities on your cotton pad, you know that your skin wasn´t cleansed properly. That is why it´s good to incorporate double cleansing into your routine.


5. krok
Esencia

Esencia je považovaná za srdce kórejskej starostlivosti o pleť. Niekde sa uvádza, že je to hybrid medzi tonikom a sérom a niekde nájdete informáciu, že je to v podstate niečo podobné ako sérum. Dodáva pleti hydratáciu, dokáže regenerovať poškodené kožné bunky a celkovo sa esencia v Kórei považuje za malý zázrak v starostlivosti o pleť. Na rozdiel od séra je esencia menej koncentrovanejšia. Keďže esencie sú vodnatej konzistencie sú aj oveľa ľahšie ako séra. Keďže je to v podstate niečo ako sérum, tak v našich končinách esenciu ako produkt nikde nenájdete. Ak ju chcete kúpiť musíte zavítať do obchodov zameraných na kórejskú kozmetiku. Esencia by sa mala používať každý večer po toniku a pred sérom.
-----
5.step
Essence
Essence is considered to be the heart of Korean skin care. I found a information that it´s basicly a hybrid between toner and serum, and somewhere you find the information that it's basically something like serum. It adds moisturure to the skin, regenerates damaged skin cells, and in Korea essence is considered to be a small miracle in skin care routine. Unlike serum, the essence is less concentrated. Since the essences have water consistency they are much lighter than serums. Since it´s basically something like serum, we don´t have this type of product here in Europe. If you want to buy it, you have to go to shops that sells Korean cosmetics products. Essence should be used every evening after toner and before serum.


6. krok
Sérum

Sérum pre Vás určite nebude žiadnou novinkou. Ak však budete nakupovať v obchode s kórejskou kozmetikou, môžte sa namiesto názvu sérum stretnúť aj s názvami booster, ampoule alebo threatment. Séra sú koncentrovanejšie a hustejšie ako esencie a sú zvyčajne zamerané na určitý problém na pleti. Napríklad, vrásky, hydratácia, rozjasnenie, zmenšenie pórov atď. Séra sa predávajú v sklenených, luxusne vyzerajúcich fľaštičkách s pipetou. A keďže obsahujú najviac účinných látok používajú sa každé ráno a večer.
-----
6. step
Serum
Serum isn´t anything new to us. However, if you visita Korean cosmetics store, you may also find products called booster, ampoule or threatment instead of serum. But it´s the same thing. Serums are more concentrated and thicker than essences and are usually targeted to a particular skin problem. For example, wrinkles, hydration, brightening, pore reduction, Serums are sold in glass, luxuriously looking bottles with pipettes. And since they contain the most active substances they are used every morning and evening.
7. krok

Plátené masky k nám priniesol boom kórejskej kozmetiky a v Kórei ich považujú za dušu celkovej starostlivosti o pleť. Jedná sa zväčša o bavlnenú bielu masku, ktorá je nasiaknutá množstvom koncentrovanej esencie, alebo séra. Necháva sa pôsobiť na pleti 10 až 25 minút. Samotná bavlnená maska zabraňuje vyparovaniu sa esencie, alebo séra, ktorým je nasiaknutá. Tým pádom sa do pleti dostane oveľa viac účinných látok ako keď si na pleť nanesiete sérum len pomocou rúk. Okrem toho, že pleť hydratuje a vyživí má aj relaxačný účinok, pretože pri tejto maske je potrebné len tak ležať a nič nerobiť. Masky by sa mali používať minimálne raz do týždňa pri večernej rutine, ale ak chcete môžte si ich dopriať aj každý deň.
-----
7. step
Sheet masks
Sheet masks boom cameto us through Korean cosmetics, and they are considered the soul of Korean skin care. It´s mostly a cotton white mask that is soaked with a lot of concentrated essence or serum. You should leave it on the  skin for 10 to 25 minutes. The cotton mask itself prevents the evaporation of the essence, or serum. That's why a lot more active ingredients are absobed into the skin. In addition to the fact that it hydrates and nourishes skin, it also has a relaxing effect, because it´s necessary to just lie down and wait till the mask works. Masks should be used at least once a week in the evening routine, but if you want can use them every day.


8. krok
Očný krém

Nutnosť tohto kroku asi vysvetľovať nemusím. Očné okolie je najjemnejšia oblasť na celej tvári a je to aj prvé miesto, kde sa začínajú tvoriť prvé vrásky. Preto zvolenie dobrého očného krému je nutnosťou pre každú ženu. A aby sme svoje očné okolie chránili čo najlepšie mali by sme očné krémy používať každé ráno a večer.
-----
8. step
Eye cream
This step is very important. The eye area is the most delicate area on the entire face and it´s also the first place where the first wrinkles begin to form. Therefore, choosing good eye cream is a must for every woman. And in order to protect our eye area as best we can we should use eye creams every morning and evening.


9. krok
Hydratačný krém

Predposledným krokom je dobrá hydratácia pleti denným, alebo nočným krémom. Tento krok má zaužívaný vo svoje rutine určite každá z nás. Je však dôležité zvoliť si správny krém pre svoj typ pleti, aby sme z neho vyťažili čo najviac a aby naša pleť dostala to čo potrebuje. Na ráno je preto vhodné zvoliť ľahší a rýchlo sa vstrebávajúci krém, ktorý je vhodný aj ako podklad pod makeup. Naopak večer je dobré si zvoliť extra hydratačný krém, ktorý počas spánku pleť zhydratuje, aby bola ráno pripravená a zdravo vyzerajúca.
-----
9. step
Moisturizer
The 9. step is a good moisturizing day and night cream. I hope everybody does this step. However, it is important to choose the right cream for our skin type to get the most out of it. In the morning, it´s best to choose a lighter and faster absorbing cream, which is also suitable as a make-up base. On the other hand, it's good to choose an extra moisturazing cream in the evening.


10. krok

Kórejčanky bez ochranného faktora na pleti nevystrčia z domu ani pätu. Jedným z dôvodov je ten, že v Ázii je svetlá a biela pokožka veľmi populárna. Druhým a oveľa lepším dôvodom je to že slnko spôsobuje starnutie pleti, pigmentové škvrny, vysušuje pleť a urýchľuje vznik vrások. Preto je ochrana pred slnkom ozaj veľmi dôležitá a prevažná väčšina kórejskych produktov obsahuje najvyšší ochranný faktor SPF 50/PA+++.  Tento krok sa samozrejme používa ráno pred odchodom z domu. Pokiaľ chcete trošku podvádzať, alebo lepšie povedané ušetriť ráno trochu času, môžte spojiť 9. a 10. krok dokopy použitím BB krému, ktorý taktiež vznikol v Kórei.

(SPF znamená sun protect factor - faktor ochrany pred slnkom a chráni pre UVB lúčmi, ktoré spôsobujú popálenie kože a poškodzujú kožu. Číslo za SPF znamená ako dlho Vás ochráni pred slnkom. Napríklad: ak sa Vaša pokožka bežne spáli pri pobyte 10 minút na slnku bez ochranného faktora, tak pri použití ochranného faktora SPF 20 Vás chráni pred slnkom 20x dlhšie. Teda 10x20 = 200 minút ochrany pred slnkom. PA znamená protection grade of UVA - stupeň ochrani pred UVA lúčmi, ktoré spôsobujú starnutie kože a rakovinu kože. Teda PA+++ má oveľa vyššiu ochranu pred UVA lúčmi ako PA+)
-----
10.step
Sun protection
Koreans love sun protection and they don´t leave house withou it. One reason is that in Asia light and white skin is very popular. The second and much better reason is that the sun causes skin aging, pigmentation stains, drying the skin and wrinkles. Therefore, sun protection is very important and the vast majority of Korean products contain the highest SPF 50 / PA +++ protection factor. Of course, this step is used in the morning before leaving the house. If you want to cheat a little bit, or if you want to save in the morning some time, you can combine the 9th and 10th steps together using BB creams with hight SPF.

(SPF means sun protection factor and protects against UVB rays that cause skin burns and damage to the skin.) The SPF number means how long you protect yourself from the sun. For example: If your skin is normally burned for 10 minutes in the sun without a protective factor, when using the SPF 20, it protects you from the sun 20 times longer, so 10x20 = 200 minutes of sun protection PA means the protection grade of UVA - a degree of protection against UVA rays that cause skin aging and skin cancer. So it means that PA+++ protects the skin better from UVA rays than PA +).


Predtým ako som túto metódu starostlivosti o pleť začala testovať, mala som ozaj strach. Nie pred tými produktmi, ale pred tým, že nebudem dosť disciplinovaná a nezochce a mi jednotlivé kroky dodržiavať. Zo začiatku som mala aj dosť veľký problém si zapamätať čo kedy a ako použiť, pretože tých krokov je ozaj veľa. Bola som však ozaj šikovná a podarilo sa mi túto rutinu dodržiavať. 

Verte či nie, ale je to už viac ako dva mesiace a ja som si na túto rutinu tak zvykla, že by mi prišlo totálne neprirodzené niektorý krok vynechať. Mám tie produkty každý deň pred očami v kúpelni a na toaletnom stolíku a naozaj si na seba a svoju pleť nájdem čas každý deň. Samozrejme sa stalo, že som niekedy rutinu vynechala, keď som ráno nestíhala a zaspala som, alebo keď som bola večer totálne mŕtva. No aj tak som na seba hrdá, že som prekonala svoju lenivosť, premohla sa a nakoniec som si túto rutinu aj zaužívala.

Táto rutina mala samozrejme aj priaznivý efekt na moju pleť. Samozrejme sa táto zmena nestala zo dňa na deň a prvé zmeny na pleti som si začala všímať cca po dvoch týždňoch. Po vyše dvoch mesiacoch sú moja pleť a póry čistejšie, pleť je žiarivejšia a zdravo vyzerajúca. Tón pleti je viac zjednotený, moja pleť je hydratovaná a jemnučká. Netvrdím, že moja pleť je teraz dokonalá. Od dokonalosti má neskutočne ďaleko, ale stav pleti sa mi zlepšil o 30% až 40%, podľa môjho subjektívneho názoru. A verím, že sa bude zlepšovať aj naďalej. 

Nechcem tu teraz nikoho presviedčať o tom, že toto je najlepšia rutina a toto musíte robiť každý deň. Pokiaľ však radi skúšate nové veci, tak táto 10 kroková starostlivosť o pleť stojí za to.  Ja som si ju zamilovala a pokračujem v nej aj naďalej. 

Ďakujem že ste so mnou vydržali až do konca tohto dlhého článku a ak máte nejaké otázky kľudne mi napíšte do komentárov, alebo do mailu.
-----
Before I began to test this skincare method, I was afraid. Not from all those products, but before that I won´t be disciplined enough. From the beginning, I had a pretty big problem remembering when and what to use, because there are really a lot of steps. But in the end I managed to keep this routine every day.

Believe it or not, but it's been more than two months since then and I get used to this routine that it would be totally unnatural to skip some step. I have these products in front of my eyes in the bathroom and in my room to remind me that a should find some time for my skincare. Of course sometimes I missed the routine when I was tired or i overslept in the morning. Well, I'm still proud of myself that I have overcome my laziness, and eventually I´m in love with this routine.

Of course, this routine also had a beneficial effect on my skin. This change didn´t happen from day to day and I noticed the first changes about two weeks later. After more than two months my skin and pores are cleaner, the skin is brighter and healthier looking. Skin tone is more unified, my skin is hydrated and smoth. I'm not saying that my skin is now perfect. It is far rrom perfection, but my skin condition has improved from 30% to 40%, according to my subjective opinion. And I believe it will continue to improve.

I don´t want to convince anyone that this is the best routine and you have to do this every day. But if you like to try new things, this 10-step skin care routine is worth it. I fell in love with it and I´m still doing it.

Thank you for staying with me until the end of this long article, and if you have any questions, please write me in the comments or email.

AN :)

P.S.: Pokiaľ sa Vám blog páči a nechcete zmeškať nové články môžte ma sledovať cez GFC (v pravom paneli), Facebook (anbeautyblog), či Instagram (@anbeautysk). :)

P.S .: If you like my blog and you do not want to miss new posts you can follow me via GFC (in the right panel), Facebook (anbeautyblog) or Instagram (@anbeautysk). :)

3 comments

 1. Úžasný človek! Niektoré veci som naozaj nevedela :) Kórejská kozmetika vyzerá super, mne najviac padli do oka ich pleťové masky a rôzne rozkošné krémy na ruky

  FRENCHSTYLE

  ReplyDelete
 2. Moja rutina je veľmi podobná. Ani sa to nezdá a zaberie mi niekedy aj polhodinku :D ʕ•͡ᴥ•ʔ

  Blog de la Licorne

  ReplyDelete
 3. používám korejskou péči už nějaký čas, přijdou mi ty kroky logické a jednoduché, nezabere to vůbec moc času. Ale pokud se jedná o značky nebo masáž, která k tomu je taky potřebná, řídím se jen Korejkama na youtube, tu českou amatérskou nadšenou kosmet. blogerskou obec nemusím, spíše víc škody než užitku

  ReplyDelete